Opptreden i Bjerkreim krk sammen med Bjerkreim ungdomskor, gospel