Fra Mias kostymelager, klar til opptreden i Utstein Kloster