Beat for Beat i Gloppehallen på Byrkjedalstunet, uformell versjon, 5 lag