"Den lille havfyren" Tony Martin lager mat til oss i fjæra.