"...tilbakemeldingene fra de som var med, er at dette bare må gjentas"

Teambuilding og underholdning